Privacyverklaring Interieur Professionals Plaza

Privacyverklaring Interieur Professionals Plaza

Interieur Professionals Plaza hecht grote waarde aan jouw privacy. Hierdoor gaat Interieur Professionals Plaza zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Over Interieur Professionals Plaza

Volledige naam: Interieur Professionals Plaza

Adres: Bovenkerkseweg 37a, 2821 XT Stolwijk

Website: www.interieurprofessionalsplaza.nl

E-mail: info@interieurprofessionalsplaza.nl

KvK-nummer: 08140623


Binnen Interieur Professionals Plaza is Marian van Olst de functionaris voor de gegevensbescherming.


Jouw persoonsgegevens 

Voor de diensten die Interieur Professionals Plaza aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens nodig zijn. Hieronder vind je een overzicht, welke persoonsgegevens door Interieur Professionals Plaza kunnen worden verzameld:

- NAW-gegevens; 

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Betalingsgegevens;

- Profielfoto;

- Profielfoto;

- Locatiegegevens bezoekers.


Interieur Professionals Plaza verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.


Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens 

Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken aan Interieur Professionals Plaza. Echter, wanneer jij de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige diensten mogelijk niet uitgevoerd worden door Interieur Professionals Plaza voor/ten behoeve van jou.


Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld 

Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vind jij een overzicht van de doeleinden, waarvoor Interieur Professionals Plaza (jouw) persoonsgegevens kan verzamelen: 


- Het aanmaken van een account;

- Het afsluiten van betaalde abonnementen;

- Het invullen van een contactformulier;

- Het registeren voor een nieuwsbrief;

- het uitvoeren van de overeenkomst;

- Het opstellen van klantprofielen ten behoeve van marketing;

- Het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van onze website;

- Het vorderen van nakoming van de overeenkomst met interieur Professionals Plaza;

- Het verifiëren dat jij zegt wie jij bent, wanneer jij jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.


Als Interieur Professionals Plaza persoonsgegevens plaatst op haar website, gebeurt dat pas nadat jij hier jouw schriftelijke toestemming voor hebt gegeven. Interieur Professionals Plaza plaatst daarbij alleen jouw voor- en achternaam en soms profielfoto. Deze gegevens kunnen altijd worden geanonimiseerd, ook op verzoek achteraf. De online gepubliceerde gegevens worden meegenomen in zoekmachine resultaten.

Indien jij zelf een bericht, een review of dergelijke op de sociale mediapagina’s van Interieur Professionals Plaza plaatst, worden jouw naam en eventueel jouw (profiel)foto slechts gepubliceerd zodra jij kiest iets te plaatsen. Het is niet mogelijk om op onze sociale mediapagina’s jouw gegevens te anonimiseren.

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld 

De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Interieur Professionals Plaza verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden: 

- Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;

- Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking ervan;

- Interieur Professionals Plaza heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;

- Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat jij daartoe verplicht was.


Gerechtvaardigd belang

Soms heeft Interieur Professionals Plaza een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.


Marketing: Als jij een dienst afneemt, dan kan Interieur Professionals Plaza jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan Interieur Professionals Plaza (blijven) groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.


Vorderingen 

Interieur Professionals Plaza kan jouw persoonsgegevens gebruiken om onder andere fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of voor het voeren van een rechtszaak. Interieur Professionals Plaza heeft in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer Interieur Professionals Plaza niet het recht zou hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat zij geen recht kan halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor de bedrijfsvoering van Interieur Professionals Plaza mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun jij doen door contact met mij op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot die van Interieur Professionals Plaza. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt.

Binnen Interieur Professionals Plaza worden er geen automatische beslissingen genomen op basis van bepaalde persoonsgegevens.


Cookies & Statistieken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. Interieur Professionals Plaza maakt gebruik van functionele- en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van onze website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig.


Interieur Professionals Plaza maakt ook gebruik van Tracking Cookies. Hierbij kan het wel zijn dat jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Als Interieur Professionals Plaza dat doet, wordt hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd bij het bezoeken van onze website.


Op onze website worden geen cookies van andere partijen geplaatst.


Op onze website worden statistieken bijgehouden via Google Analytics en Google Console. Met betrekking tot Google Analytics, hebben wij de instellingen conform de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld.


Video’s 

Op onze site worden video’s geplaatst. Dit kan een eigen gemaakte video zijn maar ook een YouTube video of een Vimeo Video.


Wanneer wij een YouTube video plaatsen op onze site, hebben wij de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dit wilt zeggen dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij ervoor kiest om de video af te spelen.


Vimeo gebruikt geen tracking- of advertising cookies. Vimeo gebruikt enkel essentiële cookies voor een goede werking van de video-speler.


Social media

Op de website van Interieur Professionals Plaza staan Social mediaknoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deel jij mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser. Als jij wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacybeleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens namelijk op in de Verenigde Staten.


Aanbiedingen bij Interieur Professionals Plaza

Op onze website als ook via berichten op onze Social media pagina’s die jij kunt liken, houdt Interieur Professionals Plaza je graag op de hoogte van aanbiedingen en/of nieuwe diensten. Dit doen wij ook via onze nieuwsbrief waarvoor jij je kunt inschrijven en indien gewenst ook weer kunt afmelden. Na afmelding ontvang jij geen nieuwsbrieven meer.


Delen met derden

Interieur Professionals Plaza deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:


- De hostingprovider die de website op zijn server heeft staan;

- De bankrelatie;

- De partij die de administratie verzorgt; 

- De derde(n) die wij inhuren ter uitvoering van de overeenkomst;

- De partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.


De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

Interieur Professionals Plaza heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomsten gesloten. 

Interieur Professionals Plaza verkoopt jouw gegevens niet aan derden.


Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van Interieur Professionals Plaza te leveren. Na afloop van de dienstverlening, worden jouw persoonsgegevens nog vijf (5) jaren bewaard.


Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens (administratie), er is immers een wettelijke plicht deze zeven (7) jaar te bewaren.


Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal 1 maand, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard.


Veiligheid website 

Interieur Professionals Plaza houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging en veilige omgeving te verzekeren.


Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou en/of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Interieur Professionals Plaza.

Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met Interieur Professionals Plaza op te nemen per e-mail. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. Jij stuurt een kopie van je identiteitsbewijs mee met jouw verzoek, zodat Interieur Professionals Plaza jouw identiteit kan verifiëren zodat de gevraagde informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Op de kopie van jouw identiteitsbewijs mag jij jouw pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar maken.


Meer informatie over jouw rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.


Intrekken toestemming

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Interieur Professionals Plaza op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij lezen hoe jij dit moet doen.


Interieur Professionals Plaza, Privacyverklaring 1.1, februari 2021.

arrow_drop_up arrow_drop_down